17 maja 2015
biblia

…a Pan współdziałał z nimi…

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie […]