11 lipca 2015
biblia

… idźcie…

XV Niedziela Zwykła Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic […]