24 listopada 2013
biblia

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

34. niedziela Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli […]