6 sierpnia 2016

Światowe Dni Młodzieży

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie! Byłyśmy z wami!!!
27 stycznia 2019

Panama w Krakowie

Zakończyły się 34 Światowe Dni Młodzieży w Panamie i choć nie byłyśmy tam fizycznie, to trwałyśmy w duchowej łączności. Starsze siostry towarzyszyły młodym modlitwą i oglądając […]