15 lutego 2015
biblia

Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić

VI niedziela zwykła Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go […]