30 stycznia 2016
biblia

On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się

IV Niedziela Zwykła Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, […]