13 listopada 2022

Audiencja u Ojca Świętego

12 listopada Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji przełożoną generalną naszego Zgromadzenia matkę Kazimierę Gołębiowską oraz matkę federalną klasztorów Zakonu Ducha Świętego w Hiszpanii matkę Candelarię […]