1 czerwca 2013
biblia

Słowo, które uzdrawia

9 Niedziela Zwykła C- „Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował […]
13 października 2013
biblia

Dziękował Mu

XXVIII Niedziela Zwykła Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. […]
17 sierpnia 2014
biblia

…ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła…

XX Niedziela Zwykła Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! […]
25 października 2015
biblia

Co chcesz, abym ci uczynił?

XXX niedziela Zwykła Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to […]
29 maja 2016
biblia

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się…

IX niedziela zwykła Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski […]
9 października 2016
biblia

…dziękował Mu…

XXVIII niedziela zwykła Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. […]