14 kwietnia 2015

Porwij nas Duchu Święty…

Słowa i muzyka: Wiesław Wolnik, wykonanie: Siewcy Lednicy 1.Niech zstąpi Duch Twój Święty i odnowi nas, Nowego życia łaskę da na nowy czas! Dotknij Panie moich […]