17 sierpnia 2014
biblia

…ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła…

XX Niedziela Zwykła Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! […]
1 października 2016
biblia

Apostołowie prosili Pana…

XXVII niedziela zwykła Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź […]