11 lipca 2015
biblia

… idźcie…

XV Niedziela Zwykła Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic […]
17 czerwca 2017
biblia

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!

XI Niedziela Zwykła Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: […]