29 września 2013
biblia

Bogaty i żebrak

XXVI Niedziela Zwykła Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał […]
14 września 2014
biblia

Tak bowiem Bóg umiłował świat…

Święto Podwyższenia Krzyża świętego Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył […]
31 stycznia 2015
biblia

Czy Jezus może zadziwić?

4 niedziela zwykła B “Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma […]
13 marca 2016
biblia

…Kto z was jest bez grzechu…

V niedziela Wielkiego Postu Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On […]
12 czerwca 2016
biblia

…zaczęła łzami oblewać Jego nogi…

XI niedziela zwykła Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która […]