28 czerwca 2015
biblia

… wierz tylko!

XIII Niedziela Zwykła Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. […]