7 marca 2015
biblia

… z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!

III niedziela Wielkiego Postu Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali […]