19 marca 2016
biblia

Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!

Niedziela Męki Pańskiej Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. […]