18 czerwca 2014

Potrzeba, by Duch Święty był jak wicher.