30 kwietnia 2023

Powołanie, a oczekiwanie

Ten temat zgromadził w kwietniowy weekend w Pacanowie siostry naszego Zgromadzenia, na sesji katechetyczno- wychowawczej. Nasza Przełożona generalna m. Kazimiera Gołębiowska nawiązując do Konstytucji Zgromadzenia przypomniała […]
6 lipca 2023

25 lat życia ślubami

Srebrny jubileusz. Te słowa budzą w sercu wdzięczność do Boga i ludzi, bo przeżyło się już z kimś tyle lat. W naszym konsekrowanym życiu, tym Kimś, […]