15 maja 2013

Przyzywając Ducha Świętego – Duchacki krzyż

16 maja 2013

Przyzywając Ducha Świętego – Wezwania do Ducha Świętego

19 maja 2013

Przyzywając Ducha Świętego – W Wieczerniku cz. II

19 maja 2013

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

20 maja 2013

Oto Matka twoja

26 maja 2013

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia

30 maja 2013

Komunia

5 czerwca 2013
oblicze 2018

Oblicze

O Tobie mówi moje serce: “Szukaj Jego oblicza!” Szukam, o Panie, Twojego oblicza; swego oblicza nie zakrywaj przede mną. Psalm 27
15 czerwca 2013

… ponieważ bardzo umiłowała

23 czerwca 2013

A wy za kogo Mnie uważacie?

27 czerwca 2013

Kapie łaska

29 czerwca 2013

Pójdź za Mną

12 lipca 2013

Erem

19 lipca 2013

…obrała najlepszą cząstkę…

25 lipca 2013

Ciągle stwarzasz